Symposium: het gezag van de Bijbel

4 maart 2017 in Lezing

Heeft de Bijbel tegenwoordig nog gezag? Heeft dit boek ons in een tijd van ontkerkelijking en secularisering überhaupt iets te zeggen? Is het een verzameling inspirerende verhalen? Vier verschillende visies.

In 1517 begon de reformatie; die stelde de bijbel centraal. Iedereen mocht ‘m lezen, in de eigen taal. Een aardverschuiving. Wat betekent de Bijbel nu, 500 jaar later? Wat moeten we met weerbarstige teksten, die haaks staan op ons hedendaagse leven?

Sola sriptura – alleen de Schrift: met deze leus plaatste Martin Luther de Bijbel 500 jaar geleden in het centrum van het leven en het geloof. Het Woord van God en niet de traditie van de kerk werd bron en norm voor het protestantse geloof en leven. Nu (inter)nationaal 500 jaar Reformatie wordt herdacht, dient de vraag naar de positie van de Bijbel in onze tijd zich aan.

De Westerkerk nodigt u uit voor een fascinerende zoektocht naar de betekenis van Bijbelse teksten in heden en verleden.

Uw gidsen zijn:

prof dr Mirjam van Veen, kerkgeschiedenis VU
lezing: Het Woord alleen: oplossing of probleem?

dr Sam Janse, nieuwtestamenticus, emeritus predikant
workshop: Geweld in Gods naam?

dr Gerda Hoekveld-Meijer, sociaal geograaf, theoloog,
workshop: Rembrandt en (het gezag van) de Bijbel

Ds Fokkelien Oosterwijk, predikant van de Westerkerk:
Workshop: Bijbelse kijk op vrouwen en mannen

Hannes Minnaar, pianist, geeft tenslotte een muzikaal interview aan Fokkelien Oosterwijk over zijn inspiratie en de letterlijke of overdrachtelijke interpretatie van zijn bronnen. Hij zal dit illustreren op de piano. Hannes Minnaar won onder meer de Nederlandse Muziekprijs.

Na afloop ontvangt de Westerkerk u met een hapje en drankje en kunt u elkaar nader ontmoeten.

Datum: 4 maart 2017
Tijd: 13.30 – 17.00 uur
Locatie: Westerkerk, Prinsengracht 279, 1016 GW Amsterdam
Aanmelden: symposium@westerkerk.nl
Toegang: € 20 (studenten € 15)
Informatie: westerkerk.nl

Organisator Cristina Pumplun, voor Westerkerk

Gerelateerde evenementen


Het Nieuwe Testament nader bestudeerd

19:30 - 20:30 4 juni 2018

Dit is een wederkerend evenement

De Levensbron Kampen

In gebouw De Levensbron in Kampen behandelt Anneke van der...