Lezing De schepping is NU

21 februari 2017 in Lezing

Onze schepping gebeurt NU. Het scheppen van onze realiteit vindt elk moment plaats. Sterker nog, wij zijn medescheppers van ons leven. Geholpen door intelligente krachten die ons kunnen sturen.

We vertrekken vanuit de opvatting dat de stoffelijke realiteit niet op zichzelf staat, maar voortkomt uit een metafysische oergrond. Daarbij hanteren we het inzicht dat het ontstaan van onze realiteit niet slechts is bepaald door een scheppende actie die ooit in het verleden plaatsvond, maar dat het scheppen van onze realiteit elk moment plaatsvindt.

Sterker nog, wij zijn zelf medescheppers van ons leven. In de hoedanigheid van medeschepper is de mens een kosmisch wezen dat onverbrekelijk is verbonden met de oergrond van alles. Wij kunnen ons onze kosmische grootsheid weer bewust worden en daardoor weer doelgericht deelnemen aan dat scheppende gebeuren in het NU. Daarmee trekken we de oorzaak van bestaan binnen in ons eigen leven met ons hart als motorisch centrum.

We gaan daarbij dus niet uit van een superwezen dat buiten ons staat, maar zien de intelligente krachten die ons sturen als één samenstel van wat buiten ons en binnen ons werkt. Dan krijgt een woord als “God” een heel andere lading dan die welke ons de laatste 2000 jaar is ingegoten.

Bovendien komt er ruimte om onderscheid te maken tussen een beweging die de mens in zijn oorspronkelijke grootheid wil herstellen en een tegenbeweging die de mens gevangen wil houden in de bewustzijnstoestand waarin hij momenteel verkeert. Tot slot rest ons de vraag hoe we positief kunnen omgaan met het krachtenspel dat zelfs de onnozelste gebeurtenissen in ons leven bepaalt.