Lezing: feest zonder appeltaart met Albert Klok

2 maart 2017 in Lezing

Het is al weer 10 jaar geleden, dat het boek ‘Geloven in een God die niet bestaat’ van Klaas Hendrikse verscheen. Het gaf nogal wat reuring. Velen zetten hun hakken in het zand, terwijl anderen juist blij waren met de ruimte die Hendrikse in zijn boek hun bood.
Collega van Hendrikse, Albert Klok, miste toch iets in dit boek. Klok ging op bad met de volgende vraag: kan dat zomaar, kerkdiensten vormgeven zonder een ‘bestaande God’. En zo ja, hoe dan? Maar vooral: welke (bijbel)teksten zijn dan (nog) bruikbaar?

Het verhaal van de zoektocht van ds. Albert Klok staat centraal in zijn lezing: ‘Feest zonder appeltaart’.
Hij komt naar Assen om zijn speurtocht toe te lichten.

U wordt van harte uitgenodigd om dit mee te maken. Nodigt u vooral ook andere geïnteresseerden uit om met u mee te gaan!

Albert Klok is Remonstrants Predikant in Meppel en Hoogeveen.