Elders op het web


Aan tafel met 3 moslims, 1 autist, 4 feministen, 3 kattenmensen en 5 theedrinkers (zonder suiker)

NEWConnective organiseerde het jaarlijkse Grote Vooroordelen Diner voor studenten dit keer in samenwerking met de Turkse moskee Camii Kuba Stisccan in Amsterdam-Noord. Steffenie Dölle schreef een verslag over deze bijzondere avond; “Nog interessanter…

NieuwWij Lees verder

Retraite is hip; toeloop op kloosterdagen

Vorig weekeinde openden 39 Nederlandse kloosters hun deuren in het kader van de Open Kloosterdagen. Dit geeft aan dat er behoefte is aan stilte- en inspiratieplekken. “Het ging niet om de…

Het Goede Leven Lees verder

Bezit – Bijbels omdenken geeft lucht

“Hoed je voor iedere vorm van hebzucht”, waarschuwt Jezus in het evangelie van Lucas. Onthechten is een gangbaar spiritueel advies en onthecht raken van bezit is een concrete toepassing. Maar hoe?…

De Bezieling Lees verder

Is Europa ‘christelijk’ of ‘humaan’?

Niet zozeer: wie zijn we, maar veel meer: wie willen we zijn in de wereld van nu? Wat betekent het mens te zijn in het huidige Nederland, in dit Europa…

NieuwWij Lees verder

Drie Remonstrantse theologen: Suikerfeest voor Tweede Pinksterdag

In het licht van het Pinksterfeest (waar juist vreugde in alle pluriformiteit wordt gevierd en grenzen vervagen) moet het Suikerfeest een nieuwe betekenisvolle officiële vrije dag in Nederland gaan worden….

NieuwWij Lees verder

Tijdens de Ramadan ligt het leven in Jordanië een maand lang overhoop

Een van de mooie aspecten van de ramadan is de aandacht voor de armen. Tijdens de vastenmaand staan verspreid door de stad tafels opgesteld, waar net na de zonsondergang gratis…

Het Goede Leven Lees verder

Pinkstercolumn: Grootgeestig

“De bron van onze verdeeldheid is juist dat we meer op elkaar zijn gaan lijken. Het probleem is niet dat de ander ‘anders’ is, maar juist dat die veel op ons…

NieuwWij Lees verder

Glossy ‘Klooster!’ geeft intiem inkijkje in contemplatief leven

Binnenkijken in het Nederlandse kloosterleven kan in deze glossy. Maak kennis met abdissen en abten, met de dagorde en de arbeid van kloosterlingen. En vergeet bovendien de ‘kloostermode’ niet.

Het Goede Leven Lees verder

Radicale theologie zonder dogma’s

Voor de moderne pelgrim is niet Santiago of het hiernamaals de bestemming, maar de spirituele en fysieke ervaring van de pelgrimage zelf. Een onderzoek naar wat ‘geloven zonder religie’ behelst.

NieuwWij Lees verder

Hoe aansprekend te herdenken op 4 mei?

Dat wij ieder jaar bij die oorlog en bevrijding stilstaan, is betekenisvol voor het heden. Maar hoe doe je dat, zinvol herdenken? Wat is de positieve boodschap die je door wil geven?

De Bezieling Lees verder

Vrijheid van (on)geloof

Vrijheid van (on)geloof. Een pijler die ook in onze Grondwet te vinden is. Een vrijheid die hoort bij onze beschaving, of een kwestie van beschaving?

ForumC Lees verder

Onze licht en schaduwzijde

“Pas wanneer deze beide elementen gestalte krijgen in een mens is zij of hij in staat om onderscheid te maken tussen goed en kwaad.” Besef jij dat je een licht…

VVP Lees verder