Geloof

Tafel van hoop

De Tafel van Hoop is een ritueel rondom eten dat is ontwikkeld door StekJong. Het leven van alledag komt bij een feestelijke maaltijd samen met oude verhalen en rituelen. Sinds januari is…

Lees verder
Maatschappij

Brouwerij Kleiburg opent medio maart nieuwe hotspot voor koffie, lunch en borrel

Half maart opent het Kleiburg Klooster iets nieuws, Kleiburg Pop-Up. Voor écht Kleiburg koffie, lunch en borrel.

Lees verder

Waarom Freud en Lacan ertoe doen

Deze cursus legt de meerwaarde van het psychoanalytische denken bloot, niet alleen inzake psychotherapie, maar ook in analyses van cultuur, kunst en politiek.

Lees verder

De mens als avontuur

Deze cursus heeft als doel te laten zien dat we als mens meer zijn dan een stuk artificiële intelligentie of biochemisch substraat.

Lees verder

Spinoza’s spirituele levenskunst

Levenskunst is de kunst om van je leven een kunstwerk te maken. In deze cursus leer je dat aan de hand van Spinoza’s ethica.

Lees verder

Goed omgaan met het kwaad

Wat houdt ‘kwaad’ in? In hoeverre schuilt dat kwade in onszelf? En valt het te hanteren?

Lees verder

De kruistochten. De heftigste botsing tussen christendom en islam.

Voor moderne mensen zijn de kruistochten bijna onbegrijpelijk. Hoe kon de idee van een Heilige Oorlog een plaats krijgen binnen het christendom?

Lees verder

Reflecties over waarheid

In het nieuwste boek van Yuval Harari 21 lessen voor de 21ste eeuw gaan vier lessen over waarheid. Hoe kun je de waarheid over de wereld achterhalen?

Lees verder

Hoe herstellen we onze band met de natuur – Florentijn van Rootselaar

Voor het eerst in de geschiedenis oefent de mens invloed uit op onze aardbol. Hoe is het zover gekomen vraagt filosoof Florentijn van Rootselaar zich af.

Lees verder

De Maria’s: een cultuurhistorische verkenning – Job Mulder

Een cultuurhistorisch perspectief op Maria door Job Mulder. Of zelfs Maria’s: in de Bijbel wemelt het namelijk van de Maria’s.

Lees verder

Hersenwetenschap en vrije wil – Marjan Slob

Hoe kan een mens zichzelf en zijn wonderlijke plek in de natuur begrijpen? Een lezing door filosoof Marjan Slob.

Lees verder

Levenseinde – Bert Keizer

In deze lezing gaat filosoof Bert Keizer in op de vraag waar we heengaan met het geplande levenseinde in Nederland. Gaan we wel goed?

Lees verder